steag-suedeza-e1529271379652.png
Suedeză
steag-germana-e1529707053378.png
Germană
steag-spaniola-e1529706931628.png
Spaniolă
steag-engleza-remake.png
Engleză

Echipa EduHub înțelege rolul strategic pe care folosirea adecvată a limbilor străine îl are sau îl poate avea în organizația dumneavoastră.

De asemenea, înțelegem modul în care programele de training într-o companie sunt organizate în sensul obținerii de rezultate măsurabile care să rezolve nevoile de instruire identificate la nivel de organizație. În acest sens, EduHub vă propune un parteneriat eficient în:

  • Analiza nevoilor de pregătire prin identificarea training gap-ului între nivelul actual de comunicare într-o limbă străină și cel dorit în cazul fiecărui participant
  • Stabilirea de comun acord a obiectivelor de învățare
  • Evaluarea resurselor de timp și financiare necesare atingerii obiectivelor
  • Găsirea soluțiilor convenabile pentru organizarea logistică a programelor de pregătire: împărțirea în grupe, orar, locație, informare cursanți
  • Stabilirea metodelor de evaluare a rezultatelor și raportarea progresului fiecărui participant

Cursuri de comunicare profesională specializată 

Grup țintă 

Angajații cu un nivel intermediar de limbă care au un obiectiv de comunicare urgent într-un domeniu specializat spre exemplu: susținerea unei prezentări de produs către un client străin, oferirea de suport tehnic utilzatorilor străini, participarea la un târg internațional etc.

Obiective

Grupul format are obiective de comunicare similare ce pot fi clar definite și exersate. Obiectivul acestui tip de curs este că respectivii cursanți să aibă o prestație la cel mai bun nivel în cazul respectivei sarcini de comunicare.

Durată și mod de desfășurare

Cursurile specializate încep la cel puțin două săptămâni distanță de întâlnirea inițială de analiză a nevoilor, timp în care trainerul are timp să se familiarizeze cu vocabularul tematic specific și să parcurgă materialul furnizat de companie.

Numărul de ședințe este specificat în urma analizei training-gapului identificat. Ședințele au mai degrabă aspect de coaching, simulându-se în mod repetat sarcina de comunicare exersată, primindu-se feedback și reflectându-se asupra punctelor forte sau mai puțin bune din performanță.

Materiale utilizate

Cursul fiind complet adaptat situației de comunicare exersate, se lucrează extensiv pe materiale autentice furnizate de companie și cursanți, la care se adaugă modele pertinente de îndeplinire a sarcinii în cauză.

Metode de evaluare și raportare

La sfârșitul cursului se prezintă un raport individual pentru fiecare participant cu rezultatele evaluării finale și observații despre evoluția cursantului.

În cazul în care resursele de locație, de timp sau financiare nu permit formarea de grupuri în cadrul companiei, există posibilitatea că angajații firmei să urmeze modulele de engleză profesională (Business English) sau limbi străine generale în cadrul centrului.

Cea mai eficientă metodă de a concentra învățarea pe nevoile, obiectivele, programul și stilul de învățare al cursantului, acestea nemaifiind armonizate cu cele ale altor membri ai unui grup.

În urma unei întâlniri inițiale și a evaluării nivelului de limbă, se alcătuiește o programă de curs relevantă pentru individul implicat în curs, se stabilește un orar potrivit și un număr de ședințe considerat a fi necesar atingerii obiectivelor personale ale cursantului în ceea ce privește limba studiată.

Cursurile au mai degrabă aspectul unor ședințe de coaching în care cursantul construiește pe punctele sale forte și este încurajat să câștige încredere și fluență.

*cursurile se pot desfașura face2face sau online în funcție de nevoile cursantului.

Image
Business English

Grup țintă 

Cursul de limba germană pentru medici se adresează personalului medical care folosește limba germană în interacțiunea profesională.

Obiective

Cursurile specializate au ca scop exersarea limbajului specializat prin simulari de situații profesionale de viață reală. Gramatica și vocabularul standard sunt, de asemenea, exersate și recapitulate, însă cursul are ca scop principal dobândirea de abilități concrete de comunicare – dialogul cu pacienții și folosirea corectă a terminologiei specifice profesiei, în limba germană.

EduHub organizează, de asemenea, cursuri de pregătire pentru cei interesați de susținerea unui examen TELC (The European Language Certificates) pentru nivelurile B2 și C1.

Durată și mod de desfășurare

Nivelul minim recomandat de la care se poate începe studiul limbii germane pentru medici în cadrul cursurilor specializate organizate de centrul nostru este B1.

Cursul specializat de limba germană pentru medici este structurat în două module de curs a câte 14 ședințe fiecare. Durata unei ședințe este de 90 de minute.

Cursul specializat de limba germană pentru examenul TELC se desfășoară pe parcursul a 18 ședințe de curs a câte 90 de minute.

Înainte de a începe studiul în cadrul cursurilor de limba germană medicală sau limba germană pentru examenul TELC, este necesară susținerea unui test de plasare în nivel.

Materiale utilizate

La curs vor fi utilizate manuale specializate pentru studiul limbii germane medicale.